Date:Jan 11, 2014

White Scaramozzi Column

scaramozzi column

 

White Scaramozzi Column
40″, (resin) $20.00 ea

Matches Colonnade

 

Matching White Urn
$20.00

Also Available
White Fountain