White

Plain White
Available as
Napkin, 60×120,
72×144, 90×156, 90″ rd,
120″ rd, Pro Wrap,